Βυζάντιον, πόλη τῆς Θράκης

Βυζάντιον

     Στὰ μέσα περίπου τοῦ 7ου αἰ. π.Χ., ἀποικοι Μεγαρεῖς ὑπὸ τὸν Βύζαντα, ἴδρυσαν τὸ Βυζάντιον στὶς θρακικὲς ἀκτὲς τοῦ Βοσπόρου. Τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν ὄρισε τὴ θέση τῆς πόλεως. Τὸ Βυζάντιον ἐξελίχθηκε στὴν πόλη ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε ὡς Κωνσταντινούπολιν.

     Οἱ ἀποικίες μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλῶσσα καὶ λάτρευαν τοὺς ἴδιους θεοὺς μὲ τὴν Μητρόπολη. Οἱ ἰδρυτὲς μετέφεραν μαζί τους τὴν ἱερὴ φλόγα ποὺ εἶχε ληφθῇ ἀπὸ τὸ Πρυτανεῖο τῆς μητρικῆς πόλης. Πρὶν ξεκινήσουν τὴν δημιουργία μιᾶς νέας ἀποικίας συχνᾶ ἔπαιρναν χρησμὸ ἀπὸ τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν.

     «Βυζάντιον, τὸ ἐν Θράκῃ βασίλειον, πόλις διασημοτάτη πρὸς τῇ Προποντίδι, πρὸς τῷ μέρει τῆς Εὐρώπης· χρησμὸς δ’ ἐδόθη ἐρωτησάντων εἰς Δελφοὺς Μεγαρέων τοιοῦτος:

<ὄλβιοι, οἵ κείνην πόλιν ἀνέρες οἰκήσουσιν,

ἀκτῆς Θρηικίης ὑγρὸν παρ’ ἄκρον στόμα Πόντου.

ἔνθ’ ἰχθὺς ἔλαφός τε νομὸν βόσκουσι τὸν αὐτόν,

στέλλειν δ’ ὡς ὤκιστα, καὶ εἰς φρένα πάντα λαβόντα.>

καὶ οὕτος ἐκτίσθῃ ἀπὸ Βύζαντος τοῦ Κεροέσσης, τῆς Ἰοῦς θυγατρὸς καὶ Ποσειδῶνος· ἢ ὅτι τοῦ στόλου Βύζης ἧν ἡγεμών, καὶ ὅτι οἱ ἐχῖνοι αἰσθητικώτατοι τῶν ἀνέμων ἐκεῖ· μετωνομάσθη δὲ καὶ Κωνσταντινούπολις καὶ νέα Ῥώμη. Λέγεται καὶ Βυζαντιὰς καὶ Βυζαντίς.» (ΕΚ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΟΜΗΝ. Stephani Byzantii Ethnikōn quae supersunt, Anton Westermann, 1839).

***

     «Βυζάντιον, πόλη τῆς Θράκης κείμενη ἐπὶ τῆς μεσημβρινῆς εἰσόδου τοῦ Θρακικοῦ Βοσπόρου, ἔνθα νῦν εὐρίσκεται ἡ Κωνσταντινούπολις. Ἦν δὲ αὔτη ἀρχαία ἀποικία τῶν Μεγαρέων, κτισθεῖσα πρῶτον ὡς λέγεται ὑπὸ τοῦ Βύζαντος, ὕστεραον δὲ αὐξηθεῖσα καὶ κοσμηθεῖσα ὑπὸ τῶν Μιλησίων καὶ ἄλλων Ἑλληνικῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι συνῆλθον κατὰ καιροὺς εἰς αὐτήν…» (ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, ὑπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΩΡΕΝΤΗ, ΒΙΕΝΝΗ 1837).

***

     Στὴν εἰκόνα βλέπουμε νόμισμα τῆς πόλεως τῆς Θράκης, Βυζάντιον (π. 387-340 π.Χ.). Ἀργυρὸ τετράδραχμο ποὺ στὴν μπρόσθια ὄψη ἔχει ταύρο προκρινόμενο ἀριστερά καὶ στὴν ὀπίσθια ὄψη ἔχει τετραμερὲς ἔγκοιλο τετράγωνο μὲ στικτὴ ἐπιφάνεια, 14.47 γρ.

Thrace, Byzantion (c.387-340 BC), Silver Tetradrachm, bull advancing left on dolphin, monograms above and below bull’s raised foreleg , rev quadripartite incuse square with stippled surfaces, 14.47g.  (http://www.acsearch.info/record.html?id=417478)

Σύντομος σύνδεσμος -shortlink- ἄρθρου: http://wp.me/p4otm4-ah

Advertisements
This entry was posted in Αποικισμός, Αρχαία Θράκη and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s