Category Archives: Βόρειος Θράκη

Κώστας Βάρναλης (1884 – 1974)

Κώστας Βάρναλης  (Πύργος Βόρειας Θράκης, 14 Φεβρουαρίου 1884 – Ἀθήνα, 16 Δεκεμβρίου 1974)     Ο λογοτέχνης και ποιητής Κώστας Βάρναλης γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1884, στον Πύργο της Ανατολικής Ρωμυλίας· εκεί βίωσε το κλίμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Το … Συνέχεια

Posted in Βόρειος Θράκη, Θράκη, Πρόσωπα, Φεβρουάριος, Χρονολόγιο | Tagged , | Σχολιάστε

Η ίδρυση των ελληνικών αποικιών στη Δυτική ακτή του Ευξείνου Πόντου.

Αμφορέας του ρυθμού Φικελλούρων από το Μπερεζάν 550-540 π.Χ. (©State Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia) Η ίδρυση των ελληνικών αποικιών – Έρευνα κεραμικής ανά θέση  στη Δυτική ακτή του Ευξείνου Πόντου (περ. 770 π.Χ. έως τέλη 6ου αι. π.Χ.)     … Συνέχεια

Posted in Αποικισμός, Αρχαία Θράκη, Βόρειος Θράκη, Ευρήματα | Tagged , , , | 1 σχόλιο

Ἀγχίαλος. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

     «Τὸ 1453, λίγο καιρὸ πρὸ τῆς ἀποφράδος ἐκείνης ἡμέρας, 29 Μαΐου, τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκυριεύθη καὶ ἡ Ἀγχίαλος ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ Φεβρουαρίου 1453 ὁ σουλτάνος, διέταξε τὸν Καρατζᾶν πασᾶ νὰ κυριεύσῃ ὅλα ὅσα περὶ … Συνέχεια

Posted in Βόρειος Θράκη, Ιούλιος, Μνήμες, Χρονολόγιο | Tagged , , | 3 Σχόλια

Ὁ διπλὸς πέλεκυς τῶν Ὀδρυσῶν Θρακῶν!

     Ἀφορμὴ γιὰ αὐτὴν τὴν ἀνάρτηση ἦταν μία ἀνακάλυψη ποὺ ἔγινε στὴ Βουλγαρία ἀπὸ ἀρχαιολόγους κατὰ τὴν διάρκεια ἀνασκαφῶν στὸ ὕψωμα Κόζι Γκραμάντι ὅπου βρίσκεται ἡ κατοικία τῶν ἡγεμόνων τοῦ βασιλείου τῶν Ὀδρυσῶν Θρακῶν, ποὺ ἦταν τὸ πιὸ ἰσχυρό φύλο … Συνέχεια

Posted in Αρχαία Θράκη, Βόρειος Θράκη, Ευρήματα | Tagged , , | Σχολιάστε

Κελάρι 2.500 ετών στην αρχαία Μεσημβρία!

Κελάρι 2.500 ετών βρέθηκε στην αρχαία Μεσημβρία.      Τον Οκτώβριο του 2013, ομάδα αρχαιολόγων, ανακάλυψαν ένα τέλεια διατηρημένο αρχαίο κελάρι γεμάτο με αμφορείς που ανάγονται στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Η ανακάλυψη έγινε στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσημβρίας, … Συνέχεια

Posted in Αρχαία Θράκη, Αρχαιολογικοί Χώροι, Βόρειος Θράκη, Ευρήματα | Tagged , , | Σχολιάστε

Θρακικὸ ἀσημένιο δοχεῖο, 4ου αἰ. π.Χ.

     Στὰ ἀρχαῖα χρόνια, τὰ βόρεια γεωγραφικὰ ὄρια τῆς Θράκης βρίσκονταν στὸν ποταμὸ Ἴστρο, τὸν σημερινὸ Δούναβη.      «…κατὰ Στράβωνα, Σκύλακα καὶ Πλίνιον, ἐκτείνετο ἡ Θράκη ἀπὸ τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ ἕως τοῦ Στρυμῶνος…» (ἀπὸ τὸ λῆμμα Θράκη, Λεξικὸ τῶν Ἀρχαίων … Συνέχεια

Posted in Αρχαία Θράκη, Βόρειος Θράκη, Ευρήματα | Tagged , , | Σχολιάστε

Ὁ ὁπλισμὸς τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ὀδρυσῶν Θρακῶν, Σεύθη Γ΄.

     Τὸ 2004, κοντὰ στὴν πόλη Σίπκα τῆς σημερινῆς Βουλγαρίας, στοὺς πρόποδες τοῦ Αἴμου, ἀνακαλύφθηκε ὁ μεγαλοπρεπὴς ταφικὸς τύμβος ἑνὸς Θρᾷκα ἡγεμόνα. Οἱ Ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν χαραγμένες στὰ ἀντικείμενα ποὺ βρέθηκαν στὸν τάφο, ἀποκαλύπτουν πῶς πρόκειται γιὰ τὸν τάφο … Συνέχεια

Posted in Αρχαία Θράκη, Αρχαιολογικοί Χώροι, Βόρειος Θράκη, Ευρήματα | Tagged , , | Σχολιάστε

Διωγμοὶ ἑλληνικῶν πληθυσμῶν στὴν Ἀν. Ρωμυλία, τὸ 1906…

Στενήμαχος 1900      Μετὰ τὴν προσάρτηση τῆς ὑπὸ ὀθωμανικὸ ἔλεγχο αὐτόνομης ἐπαρχίας τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας στὴν βουλγαρικὴ ἠγεμονία (1885,) ἐπιδιώχθηκε ἀπὸ βουλγαρικῆς πλευρᾶς ἡ κατάργηση τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως. Ταυτόχρονα οἱ βουλγαρικὲς ἀρχὲς ἀρνοῦνταν νὰ ἀναγνωρίσουν τὶς ἑλληνικὲς ὀρθόδοξες κοινότητες ὡς … Συνέχεια

Posted in Βόρειος Θράκη, Ιστορικά Θράκης, Ιούλιος, Μνήμες | Tagged , , | 7 Σχόλια

Οἱ Νίκες τῆς Ὀδησσοῦ – Βόρειος Θράκη

Χρυσὸ ζεῦγος ἐνωτίων  (σκουλαρίκια), τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων (4ος π.Χ. αἰ.), ποὺ ἀναπαριστοῦν τη θεὰ Νίκη. Ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ τῆς Βορείου Θράκης.      Προσέξτε τὴν περίτεχνη  ἐργασία τοῦ κοσμήματος, ποὺ φανερώνει τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς μικροτεχνίας καὶ τῆς χρυσοχοΐας!

Posted in Αποικισμός, Αρχαία Θράκη, Βόρειος Θράκη, Ευρήματα, Πόλεις | Tagged , , , , | 1 σχόλιο

Τὰ δεινὰ τῆς Β. Θράκης…

       Τό 1878, ὁ ρωσικὸς στρατὸς νικῶντας τοὺς Τούρκους, δίνει στὴν Ρωσία τὸ δικαίωμα νὰ θέσῃ τοὺς ὄρους της στὴν ἡττημένη ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Τότε, μὲ τὴν ἔπαρση τοῦ νικητή, στὸν Ἅγιον Στέφανον -προάστιο τῆς Κωνσταντινουπόλεως- ἡ Ρωσία ἐπιβάλλει … Συνέχεια

Posted in Βόρειος Θράκη, Ιστορικά Θράκης | Tagged , | 2 Σχόλια